Právě se přihlásil:

Smluvní podmínky

NovéTváře.cz jsou stránka určena pro vzájemné kontaktování lidí, uživatelů rozdělených do dvou základních skupin – talentovaní lidé a podnikatelé.

Poskytujeme internetový prostor našim uživatelům, za účelem jako např. se zviditelnit, najít zajímavé nabídky, pracovní příležitosti a zkušenosti v daných oborech.

Registrací na těchto stránkách souhlasíte s dodržováním mezinárodního autorského zákonu chránícího všechny obrázky, grafické projevy, i psaný obsah webu. Přítomností na serveru www.novetvare.cz souhlasíte s následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny členy na webu. Také tím souhlasíte, že budete dodržovat dobré mravy v rámci našeho serveru ve vztahu jak mezi samotnými uživateli, tak vůči www.novetvare.cz. Je odpovědností uživatele, aby dodržovali dohod a dbaly na pokyny.

Uživatelům je dovoleno získat Prémium účet po jeho objednání a plném uhrazení dané částky. Jediný podporovaný typ platby je platba převodem na účet. Aktivace Prémium členství bude provedena nejpozději do 30dnů od přijetí platby. Prémium členství bude po uplynutí dohodnuté doby zrušeno.

Refundace: Na našich webových stránkách nevracíme peníze, protože člen dostane určitá zvýhodnění a speciální přístup na webu a využívá nadstandartních služeb, které nelze vzít zpět.Stránky obsahují informace, fakta a názory z různých jednotlivců a organizací. Správa stránek neručí za obsah vložen uživateli.

Registraci dětí a nezletilých provádí rodič, nebo opatrovník nezletilého mladšího 15let ve jménu nezletilého či dítěte. Registrací souhlasí se všemi podmínkami a přebírá plnou zodpovědnost za registrovaného potomka. V souladu ochranu dětských informací jsou všechny osobní položky nepovinné a pokud je uživatel vyplní, jedná se pouze o jeho dobrovolné rozhodnutí. Emailová adresa, na kterou bude účet registrován může být skryta v nastavení profilu.

NovéTváře.cz nikde a nikdy nevyžadují, aby dítě zveřejnilo více informací, než je přiměřeně nutné k účasti na tomto serveru. NovéTváře.cz nejsou zodpovědné za žádné osobní jednání uživatelů, kteří nemají smlouvu s NovéTváře.cz nebo nedodržují dobrých mravů a našich podmínek.

Stránky obsahují profily uživatelů, členské zprávy, nabídky na spolupráci a nabídku castingů a událostí. Neneseme žádnou zodpovědnost za tyto nabídky na spolupráci, casting nebo událost. Nabídky mohou být volně vkládány kýmkoliv a uživatelé jsou varováni, aby o každé domluvené události zjistili co nejvíce informací, než se ji zúčastní. Všem také doporučujeme, aby se na každou schůzku dostavili se svou blízkou osobu a to především z hlediska bezpečnosti. Aby uživatelé předešli nepříjemnostem a nebyli napáleni podvodnou událostí, je na serveru stránka obsahující základní triky jak prokouknout falešnou událost. Všem uživatelům doporučujeme si tuto stranu prostudovat.

Registrací tak souhlasíte s tím, že nebudete posílat nebo přenášet jakékoli nezákonné, falešné, podvodné, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, vulgární, obscénní, rouhavý, nenávistný, rasově, etnicky či jinak nevhodný materiál jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoli výhradně, jakýkoli materiál, který podporuje chování, které by představovalo trestný čin, porušují práva druhých, nebo jinak porušovalo jakékoliv platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo. Jakýkoliv obsah publikován v členských zprávách provádí sám uživatel, a je plně zodpovědný za odesílaný obsah příjemci.

Certifikace účtu může být členům odebrána v případě podezření o klamavý profil, nebo jakoukoliv formu nečestného jednání. Udělením certifikace uživateli neručíme za to, že se jedná skutečně o osobu, za kterou se uživatel vydává. Tento prostředek slouží pouze jako pomocný ukazatel při identifikaci druhé strany, nikoliv zavazující se za ni.

Za jakoukoliv odeslanou zprávu, korespondenci, nebo dohodu nese odpovědnost pouze uživatel. Nové tváře nevydávají žádná prohlášení, pokud jde o legitimitu jakékoliv agentury, a nesmějí být odpovědné nikomu za škodu, zranění, přímé nebo nepřímé, náhodné, následné, speciální, trestní, nebo podobné škody vyplývající z informací získaných nebo odeslaných, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím členských zpráv. Kromě toho souhlasíte, že nebude zveřejňovat informace nebo korespondenci, která není z odborné povahy, nebo který je v rozporu českými a slovenskými zákony, autorskými právy a dobrými mravy.

NovéTváře mohou čas od času monitorovat nebo kontrolovat diskuse, spolupráce, události, motta uživatelů není však nezbytnou povinností tak učinit. NovéTváře si vyhrazují právo změnit, nebo upravit, nebo smazat profil či informace, nebo komentáře podle potřeby a bez předchozího upozornění. Berete na vědomí, NovéTváře si vyhrazují právo na základě vlastního uvážení, upravit, odmítnout odeslat či odstranit jakýkoli materiál, odkazy, e-mailové adresy, obrázky a obsah předloženého, nebo zanecháno v nabídkách, nebo profilu. Vyhrazují právo, dle vlastního uvážení, odmítnout členy bez udání důvodů.

NovéTváře obsahují pokyny týkající se vysílání vhodných obrázků, obsahu a odkazů, které doporučujeme všem uživatelům si prostudovat, protože registrací na náš server se zavazují jejím dodržováním. Souhlasíte s tím, číst a dodržovat pokyny, jak přidaných na celém webu. Vaše používání služeb nabídek typu Spolupráce nebo Castingy a událost je na vaše vlastní riziko.

Jakákoli komunikace nebo obsah a materiály, které zašlete, nebo doručíte zprávového klienta budou považovány za nedůvěrné. Nahráním jakéhokoliv typu obsahu na stránky www.novetvare.cz předáváte serveru právo upravovat, kopírovat, publikovat a distribuovat jakékoli z těchto informací, nebo obsahu, který posíláte aby jej mohl použit i k jinému účelu.

NovéTváře nepřezkoumávají ani sledují všechny internetové stránky které jsou s našimi službami, nebo profily uživatelů spojeny. Po kliknutí na odkazy jsou si všichni uživatelé systému vědomi, že NovéTváře jsou odpovědni za přesnost nebo obsah těchto odkazů. Souhlasíte s tím, že nebude psát adresy URL a další webové odkazy v jakékoliv formě, do svého osobního profilu, motta nebo kteréhokoliv textového pole na vašem profilu, které vedou k stránky pro dospělé nebo placené stránky. NovéTváře si vyhrazují právo odstranit ze stránek odkazy i portfolia obsahující stránky pro dospělé nebo placených stránek bez předchozího upozornění.

NovéTváře nemají povinnost poskytovat expozici konkurenčních stránek prostřednictvím odkazů nebo jiných metod v portfoliu, a může je odstranit podle svého uvážení a bez předchozího upozornění.Všichni uživatelé jsou oprávněni se zaregistrovat pod svým skutečným jménem.

NovéTváře má stanovené striktní pravidla týkající se zobrazování a nahrávání sexuálně motivovaného obsahu na svých webových stránkách. Sexuálně motivované obrázky, videa nejsou povoleny na této stránce. Sexuálně explicitní obrázky jsou trvale zakázány a jejich autor (uživatel, který je zde vložil) jejich nahráním porušuje pravidla serveru a může být zrušen bez předchozího varování. Jakékoliv porušení dobrých mravů může mít za následek odstranění vašeho profilu.

Měli byste si být vědomi toho, že pokud dobrovolně zveřejníte své osobní údaje (např. uživatelské jméno, e-mailová adresa), kdekoliv v obsahu serveru, mohou být tyto informace shromažďovány a použity jinými a může mít za následek nevyžádané zprávy od jiných stran, a proto je tato odpovědnost pouze na uživateli.

NovéTváře si vyhrazují právo na změnu a úpravu těchto pravidel používání podle potřeby a bez předchozího ani dodatečného upozornění. Porušení kterékoliv z těchto podmínek způsobí, že vaše členství bude ukončeno bez náhrady.

Opravdu chcete záznam odstranit?

Ne Ano
Opravdu chcete objednat prémium účet?

Ne Ano